SPECIAL OFFER – Join our subsidised training! Limited seat until December 2022.

Polisi Anti Rasuah CIDB IBS

Polisi Anti-Rasuah CIDB IBS

Pihak CIDB IBS komited untuk mempraktikkan tadbir urus terbaik melalui pengurusan risiko rasuah secara terancang demi memberikan perkhidmatan yang cekap dan berintegriti.

  • Sentiasa bersedia untuk mencegah, mengawal dan mengesan sebarang risiko rasuah dan berusaha sedaya upaya untuk mencegah sebarang perlakuan rasuah
  • Mematuhi peraturan, pekeliling, dasar yang digariskan Kod Etika dalam memerangi rasuah
  • Mempromosikan infrastruktur anti-rasuah melalui promosi dan arahan dalam semua urusan perniagaan dan urus niaga kepada semua pihak yang berkepentingan untuk menjaga kepentingan mereka
  • Mempraktikkan pentadbiran yang baik dan mengekalkan integriti dalam apa sahaja urusan yang berlaku dengan penuh komitmen
  • Memantau prestasi Sistem Pengurusan Anti Rasuah dengan menetapkan, mengkaji dan mencapai objektif anti rasuah yang ditetapkan
  • Menggalakkan ketelusan dengan melaporkan sebarang aktiviti rasuah yang mencurigakan tanpa rasa takut akan pembalasan. Semua pemberi maklumat akan dilindungi Akta Perlindungan, seperti yang digaris dalam undang-undang

HUBUNGI KAMI

03 – 9281 5910

Fatimah binti Shahari: fatimah@cidbibs.com.my

Reziekahadinata bin Masnim: rezie@cidbibs.com.my

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.