Polisi Anti Rasuah CIDB IBS

Polisi Anti-Rasuah CIDB IBS

Pihak CIDB IBS komited untuk mempraktikkan tadbir urus terbaik melalui pengurusan risiko rasuah secara terancang demi memberikan perkhidmatan yang cekap dan berintegriti.

  • Sentiasa bersedia untuk mencegah, mengawal dan mengesan sebarang risiko rasuah dan berusaha sedaya upaya untuk mencegah sebarang perlakuan rasuah
  • Mematuhi peraturan, pekeliling, dasar yang digariskan Kod Etika dalam memerangi rasuah
  • Mempromosikan infrastruktur anti-rasuah melalui promosi dan arahan dalam semua urusan perniagaan dan urus niaga kepada semua pihak yang berkepentingan untuk menjaga kepentingan mereka
  • Mempraktikkan pentadbiran yang baik dan mengekalkan integriti dalam apa sahaja urusan yang berlaku dengan penuh komitmen
  • Memantau prestasi Sistem Pengurusan Anti Rasuah dengan menetapkan, mengkaji dan mencapai objektif anti rasuah yang ditetapkan
  • Menggalakkan ketelusan dengan melaporkan sebarang aktiviti rasuah yang mencurigakan tanpa rasa takut akan pembalasan. Semua pemberi maklumat akan dilindungi Akta Perlindungan, seperti yang digaris dalam undang-undang

HUBUNGI KAMI

03 – 9281 5910

Fatimah binti Shahari: fatimah@cidbibs.com.my

Reziekahadinata bin Masnim: rezie@cidbibs.com.my

EXHIBIT YOUR PRODUCT WITH US

Please email to info@cidbibs.com.my to book an appointment for visit IBS Component Gallery.

Are you involved in the IBS system design process? Join our IBS training now!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.