LAWATAN KERJA ELCORP TECHNOLOGY KE GALERI KOMPONEN IBS

Satu lawatan kerja diterima oleh CIDB IBS pada hari ini daripada Elcorp Technology Sdn Bhd . Lawatan ini bertujuan mendalamai lebih dalam berkaitan dengan “IBS System” dan “3D Printing System” untuk pembinaan perumahan mampu milik.


Dalam sesi lawatan ini juga pihak CIDB IBS telah menjalankan sesi taklimat mengenai perlaksanaan Sistem IBS dalam pembinaan perumahan mampu milik serta lawatan tapak rumah contoh yang sedang dijalankan berdekatan Galeri Komponen IBS.

#cidbibsofficial #lawatankerja #taklimat #industripembinaan #ibs #industrialisedbuildingsystem #rumahmampumilik #rmm #cidb #perda #arkitek #jurutera #perunding

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.